Aanvraagformulier

Uw gekozen onderzoek (wijzigen)

Tussendoelenscan

Kijk samen met collega's kritisch naar het huidige taalonderwijs op uw school. Welke lees- en schrijfdidactieken hanteert u? En hoe tevreden bent u daarover?

gratis
Extra onderzoeken (optioneel)
Heeft u naast de Tussendoelenscan interesse in één van onze andere onderzoeken?
Ik wil deze scan of monitor aanvragen namens een onderwijsinstelling

(Onderwijs)instelling

Naam van uw (onderwijs)instelling of andere organisatie
BRIN-nummer

Contactpersoon

E-mailadres

Deelnemers

Voeg de e-mailadressen toe van de collega's die u wilt betrekken in het onderzoek. Deelnemers ontvangen bij aanvang van het onderzoek een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.