Aanvraagformulier

Uw gekozen onderzoek (wijzigen)

Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het voortgezet onderwijs met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie.

gratis
Extra onderzoeken (optioneel)
Heeft u naast de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs interesse in één van onze andere onderzoeken?
Ik wil deze scan of monitor aanvragen namens een onderwijsinstelling

(Onderwijs)instelling

Naam van uw (onderwijs)instelling of andere organisatie
BRIN-nummer

Contactpersoon

E-mailadres

Deelnemers

Voeg de e-mailadressen toe van de collega's die u wilt betrekken in het onderzoek. Deelnemers ontvangen bij aanvang van het onderzoek een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.