Aanvraagformulier

Uw gekozen onderzoek (wijzigen)

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 & 2 als voorbereiding op het formele lees- en spellingonderwijs in groep 3.

gratis
Extra onderzoeken (optioneel)
Heeft u naast de Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen interesse in één van onze andere onderzoeken?
Ik wil deze scan of monitor aanvragen namens een onderwijsinstelling

(Onderwijs)instelling

Naam van uw (onderwijs)instelling of andere organisatie
BRIN-nummer

Contactpersoon

E-mailadres

Deelnemers

Voeg de e-mailadressen toe van de collega's die u wilt betrekken in het onderzoek. Deelnemers ontvangen bij aanvang van het onderzoek een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.